Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Beleggen in metalen
via Keytrade Bank

Start nu met beleggen.
Open een rekening

Beleggers die willen profiteren van een heropleving van de economie in de nabije toekomst investeren vaak een stuk van hun portefeuille in metalen.

De vraag naar industriële metalen (zoals aluminium, koper, nikkel, lood, tin en zink) wordt immers in grote mate gestuurd door de vraag in bepaalde industriële sectoren. Bijgevolg is de prijs van deze metalen erg conjunctuurgevoelig. Voorraadopbouw in China heeft bijvoorbeeld de prijzen van koper en zink hoger gestuwd.

De prijs van edele metalen (zoals goud of zilver) wordt daarentegen eerder gestimuleerd door de vraag van de investeerders. Zilver eist wel een steeds grotere rol op in de groeiende technologiesector en kan dus makkelijker mee profiteren van een heropleving van de economie. Wees er evenwel van bewust dat de koersen van de verschillende metalen onafhankelijk van mekaar evolueren.

Verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar voor beleggers die interesse hebben in metalen, volgens hun eigen kennis en ervaring in de verschillende beleggingsproducten. We stellen hieronder enkele beleggingsmogelijkheden voor.

Deze lijst met voorbeelden is niet exhaustief en louter informatief.

Trackers

Een tracker is een soort van ‘indexfonds’. Ze probeert de prestatie van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf te volgen. Het gaat eigenlijk om fondsen of aandelenkorven die continu genoteerd zijn op de beurs, net zoals aandelen.

Enkele voorbeelden van trackers die de prijs van metalen volgen:

Aandelen

Hieronder vindt u enkele van de grootste Europese ondernemingen die actief zijn in de metaalsector, metaalbewerking, edelmetalen, mineralen of mijnbouw. De waardering van deze bedrijven loopt evenwel niet steeds gelijk met de prijzen van de metalen. Ook andere factoren kunnen de prestaties van deze ondernemingen immers beïnvloeden: kostenstructuur, geografische spreiding, business diversificatie, horizontale en verticale integratie, ...

Turbos

Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat gebruik maakt van een hefboomeffect, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals aandelen, indexen en grondstoffen) versneld doorwerken in de beurskoers van de turbo.

Klik op de beveiligde site, op beleggen, investeren en daarna op Turbo’s. Vervolgens klikt u op “zoek turbo’s” en selecteert u bij asset categorie “Grondstoffen” en bij onderliggende waarde het metaal waarin u wenst te beleggen.

Bijvoorbeeld: aluminium, goud, koper, nikkel, palladium, platina, zilver, zink

Fondsen

Een fonds is een beleggingsproduct waarbij u belegt in een specifieke “categorie” van aandelen: vb. een bepaalde sector, regio, enz. In ons voorbeeld een korf van aandelen uit de sector van de metalen. U doet dus aan risicospreiding. De samenstelling van de ‘korf” aandelen is altijd bepaald door de fondsbeheerder (uitgever). Door te klikken op ‘Portefeuille’ (eenmaal u het fonds opgezocht heeft) ziet u deze samenstelling.

Keytrade Bank biedt verschillende fondsen aan die beleggen in metalen. U vindt deze terug door te filteren op de categorie “Energy/Natural Resources” in de zoekmotor.

Futures

Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs (de future prijs).

De futures op metalen zijn rechtstreeks beschikbaar op het Keytrade Pro platform.

  • Opgelet!
  • Deze pagina bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze pagina is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze pagina bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten"