Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Beleggen in landbouw
via Keytrade Bank

Start nu met beleggen.
Open een rekening

De stijgende wereldbevolking, de stijgende voedselconsumptie, de veranderende eetgewoonten of het toenemende gebruik van een aantal landbouwgrondstoffen als alternatieve energiebron, het zijn slechts enkele redenen om te beleggen in landbouw.

Beleggers met interesse in landbouw hebben verschillende opties naargelang hun beleggingsprofiel (van conservatief tot agressief) en hun beleggingshorizon.

Let wel op dat iedere landbouwgrondstof zijn eigen leven leidt en dat landbouwoogsten sterk afhankelijk zijn van het klimaat.

Verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar voor beleggers die interesse hebben in landbouw, volgens hun eigen kennis en ervaring in de verschillende beleggingsproducten.

We stellen u hieronder enkele mogelijkheden voor. Deze lijst met voorbeelden is niet exhaustief en louter informatief.

Trackers

Een tracker is een soort van ‘indexfonds’. Ze probeert de prestatie van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf te volgen. Het gaat eigenlijk om fondsen of aandelenkorven die continu genoteerd zijn op de beurs, net zoals aandelen.

Enkele voorbeelden:

Aandelen

Enkele voorbeelden:

Turbos

Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat gebruik maakt van een hefboomeffect, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals aandelen, indexen en grondstoffen) versneld doorwerken in de beurskoers van de turbo.

Klik op de beveiligde site, op beleggen, investeren en daarna op Turbo’s. Vervolgens klikt u op “zoek turbo’s” en selecteert u bij asset categorie “Grondstoffen” en bij onderliggende waarde de landbouwgrondstof waarin u wenst te beleggen: Bijvoorbeeld: Tarwe (“Wheat”), Maïs (“Corn”), Suiker (“Sugar”), Runderen (“Livestock”), Palmolie (“Palm Oil”), enz. Het systeem zoekt dan automatisch naar de Turbo’s op de betreffende landbouwgrondstof.

Fondsen

Een fonds is een beleggingsproduct waarbij u belegt in een specifieke “categorie” van aandelen: vb. een bepaalde sector, regio, enz. In ons voorbeeld een korf van aandelen uit de landbouwsector. U doet dus aan risicospreiding. De samenstelling van de aandelenkorf is altijd bepaald door de fondsbeheerder (uitgever). Door te klikken op ‘Portefeuille’ (eenmaal u het fonds opgezocht heeft) ziet u deze samenstelling.

Keytrade Bank biedt verschillende fondsen aan die beleggen in landbouw. U vindt deze door te filteren op de categorie “Energy/Natural Resources” in de zoekmotor.

Certificaten

Een certificaat is een beleggingsproduct dat in principe één-op-één de prestatie van de onderliggende waarde volgt. Certificaten hebben geen afloopdatum en zijn daardoor zowel geschikt voor de kortetermijnbelegger als de investeerder die op de lange termijn eenvoudig en gespreid in aandelen wil beleggen. Bij de Quanto Certificaten is bovendien het wisselkoersrisico afgedekt.

Een voorbeeld is het RICI Agricultural Certificat (NL0000451821).

Futures

Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs (de future prijs).

De futures op landbouwgrondstoffen zijn rechtstreeks beschikbaar op het Keytrade Pro platform.

  • Opgelet!
  • Deze pagina bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze pagina is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze pagina bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten"