Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Beleggen in goud
via Keytrade Bank

Start nu met beleggen.
Open een rekening

In een volatiele markt is een diversificatie van uw portefeuille van cruciaal belang. Daarom zou een bijkomende investering in goud interessant kunnen zijn voor uw portefeuille.

Maar hoe kan u investeren in goud bij Keytrade Bank? Verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar voor beleggers die interesse hebben in goud, volgens hun eigen kennis en ervaring in de verschillende beleggingsproducten. U moet weten dat Keytrade Bank u geen fysiek goud kan leveren. Wij stellen u graag verschillende producten voor, die u toelaten om direct in goud te investeren.

Deze lijst met voorbeelden is niet exhaustief en louter informatief.

Trackers

Een tracker is een soort van "indexfonds". Ze probeert de prestatie van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf te volgen. Het gaat eigenlijk om fondsen of aandelenkorven die continu genoteerd zijn op de beurs, net zoals aandelen.

U belegt dus in een "korf van aandelen" gerelateerd aan goud. Hierdoor doet u aan risicospreiding.

Enkele voorbeelden:

Aandelen

Hoewel mijnbouwaandelen zouden kunnen profiteren van de hoge goudprijs, is er geen rechtstreeks verband tussen hun koers en de prijs van het goud. Dit komt onder andere omdat sommige mijnen ook andere ertsen en metalen delven en omdat iedere mijn andere beïnvloedende factoren heeft (structuur van kosten, geografische ligging, enz.).

Enkele voorbeelden:

Warrants / Turbos

Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat gebruik maakt van een hefboomeffect, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals aandelen, indexen en grondstoffen) versneld doorwerken in de beurskoers van de turbo.

Klik op de beveiligde site, op "Beleggen" > "Investeren" en daarna op "Turbo’s". Vervolgens geeft u in de zoekmodule bij onderliggende waarde, het product in waarin u wenst te beleggen : Gold.

Een warrant is een beleggingsproduct, dat aan de houder ervan het recht geeft om voor of op een bepaalde datum effecten te kopen (“call” warrant) of te verkopen (“put” warrant) tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het belangrijkste verschil met een optie is dat een warrant een effect is dat uitgegeven wordt door een financiële instelling of onderneming en een optie, een contract aangeboden door de beurs.

Zoek op "Naam", typ "Gold" in.

Fondsen

Een fonds is een beleggingsproduct waarbij u belegt in een bepaalde categorie van instrumenten. De samenstelling van de korf instrumenten wordt altijd bepaald door de fondsbeheerder (uitgever).

Keytrade Bank biedt verschillende fondsen aan die beleggen in goud. U vindt deze door te filteren op categorie “Energy/Natural Resources” in de zoekmotor.

  • Opgelet!
  • Deze pagina bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze pagina is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze pagina bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten"