Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Beleggen in alternatieve energie
via Keytrade Bank

Start nu met beleggen.
Open een rekening

Alternatieve energiebronnen zitten de laatste jaren in de lift dankzij de strijd tegen de klimaatverandering, de hoge olieprijs en de twijfel over de toekomstige beschikbaarheid van fossiele brandstoffen.

Naar de toekomst toe zal er nog meer energie gehaald worden uit duurzame energie zoals: zonne-energie, windenergie, getijde-energie en energie uit biomassa, enz.

Verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar voor beleggers die interesse hebben in alternatieve energie, volgens hun eigen kennis en ervaring in de verschillende beleggingsproducten.

We stellen u hieronder enkele mogelijkheden voor. Deze lijst met voorbeelden is niet exhaustief en louter informatief.

Trackers

Een tracker is een soort van ‘indexfonds’. Ze probeert de prestatie van een bepaalde grondstof, beursindex of aandelenkorf te volgen. Het gaat eigenlijk om fondsen of aandelenkorven die continu genoteerd zijn op de beurs, net zoals aandelen.

Enkele voorbeelden:

Aandelen

Enkele voorbeelden:

Turbos

Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat gebruik maakt van een hefboomeffect, waardoor beursbewegingen van de onderliggende waarde (zoals aandelen, indexen en grondstoffen) versneld doorwerken in de beurskoers van de turbo.

Vervolgens geeft u in de zoekmodule bij onderliggende waarde, het aandeel in waarin u wenst te beleggen. Bijvoorbeeld: First Solar, Vestas Wind Systems, Umicore, enz. Het systeem zoekt dan automatisch naar de turbo’s op het desbetreffende aandeel.

Fondsen

Een fonds is een beleggingsproduct waarbij u belegt in een een bepaalde "categorie" van aandelen: vb. een bepaalde sector, regio, enz. In ons voorbeeld een korf van aandelen uit de hernieuwbare energiesector. U doet dus aan risicospreiding. De samenstelling van de aandelenkorf is altijd bepaald door de fondsbeheerder (uitgever). Door te klikken op ‘Portefeuille’ (eenmaal u het fonds opgezocht heeft) ziet u deze samenstelling.

Keytrade Bank biedt verschillende fondsen aan die beleggen in alternatieve energie. U vindt deze door te filteren op de categorie “Energy/Natural Resources” in de zoekmotor.

  • Opgelet!
  • Deze pagina bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze pagina is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze pagina bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Lees voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten"