Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Uitbreiding beleggen in opties

De afgelopen maanden hebben wij de mogelijkheden om in opties te beleggen fors uitgebreid.
Wat mag u vanaf donderdag 2 juni 2016 op ons platform verwachten ?

Uitbreiding aanbod & beperking garantie

Equity
Trackers
Index
LONG
call / put
SHORT
Call
gedekt door marge
nieuwnieuw
SHORT
Put
gedekt door marge
nieuwnieuw

Blauw = nieuw

  • Shortopties op indices
  • Het systeem waarbij u 100% zekerheden aanhoudt, wijzigt naar een systeem waarbij u minder zekerheden (margeveplichting) aanhoudt. Daarbij geldt wel een minimum margeverplichting* die afhankelijk is van het risico van uw positie

Mogelijke nieuwe strategieën met beperkte marge

Call spreadLong call + Short call
Put spreadLong put + Short put
Short StraddleShort call + short put
same strike
Short StrangleShort call + short put
different strike

In de praktijk, hoe verloopt de omzetting naar het nieuwe platform?

U hoeft niets te doen. U geniet automatisch van de nieuwe mogelijkheden. Op donderdag 2 juni om 08:30 schakelt u automatisch over op het nieuwe systeem. Uiteraard kunt u gewoon inloggen op de transactiesite, uw portefeuille raadplegen en orders plaatsen. Kortom u merkt zelf niet direct iets van de omschakeling.

Wilt u meer weten over deze nieuwe mogelijkheden? Bekijk de video

U heeft geen short positie

Het overzicht van uw portefeuille blijft ongewijzigd. U merkt dat u via het vernieuwde platform handelt indien u één van de nieuwe optiestrategieën gebruikt of bijvoorbeeld een short positie in een indexoptie opbouwt. Om hiervan te profiteren hoeft u niets te doen; dit gaat automatisch.

U heeft een short positie

U merkt dat uw cashoverzicht op 1 onderdeel wijzigt als u op 2 juni een short putoptie in portefeuille hebt. De 100% reservering in cash via een fictieve aankooporder vervalt. Nieuw in het overzicht is reservering van een bedrag aan 'Margin'. Als gevolg van deze aanpassing neemt uw beschikbare cash voor aanvullende investeringen toe.

Als u het nieuwe portefeuilleoverzicht gebruikt:

Als u het oude portefeuilleoverzicht gebruikt:

* Voor meer info over de berekening van de marge, zie onze Option Manual, hoofstuk 8

De informatie in dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Dit artikel is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve voor u in financiële instrumenten belegt aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financieële instrumenten" te lezen.