Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

KeyPension Blue pensioensparen
Spaar en geniet van een fiscale aftrek tot € 980 per jaar

Tot

294

294 € belastingvermindering

op een maximum toegelaten bedrag van € 980 (in 2019)

100%

100 % kapitaalsgarantie

Aan het eind van uw contract ontvangt u minstens 100% van uw netto geïnvesteerde premies (namelijk uw investering min de kosten).

Schrijf in voor KeyPension Blue, een tak 21-product in samenwerking met verzekeraar Delta Lloyd Life. KeyPension Blue is het ideale product om maximaal te genieten van de bestaande fiscale mogelijkheden en tegelijk een aanvullend pensioen op te bouwen.

De pluspunten van KeyPension Blue:

 • Gegarandeerd kapitaal: uw KeyPension Blue pensioensparen is een tak 21-product . In tegenstelling tot tak 23-producten is dit product van het type “gegarandeerd kapitaal”. Met andere woorden: op het einde van het contract ontvangt u minstens 100% van uw investering (min de kosten).
 • Op uw tempo: u spaart in alle vrijheid het bedrag van uw keuze, wetend dat het maximale wettelijke bedrag waarvoor u van een fiscale aftrek kan genieten € 980 bedraagt in 2019 (aanslagjaar 2020). U kan het maximale wettelijke bedrag in één keer of in twee keer storten. U bent niet verplicht om elk jaar een bijdrage te storten.
 • Belastingvermindering: u geniet elk jaar een belastingvermindering gelijk aan 30% van uw jaarlijkse investering, wat neerkomt op maximaal € 294 in 2019.
 • Gebruiksgemak: u kan uw KeyPension Blue contract helemaal online onderschrijven.

Goed om weten

Bij overlijden wordt de samengestelde spaarreserve overgemaakt aan de begunstigde van uw keuze.

 • Het pensioenspaarkapitaal wordt belast aan 8% Deze belasting gebeurt op 60 jaar (als u begint voordat u 55 wordt) of op de 10de verjaardag van het contract (als u begint vanaf uw 55ste).
 • Als u uw contract stopzet (volledig of gedeeltelijk) voor de vervaldag, wordt het geïnvesteerde bedrag belast aan 33%.

Netto-rendement 2017: 0,60% (1)

KeyPension Blue biedt een hoger potentieel rendement, al is dit niet altijd gegarandeerd. Het rendement bestaat volledig uit winstdeelname. Deze winstdeelname is variabel en wordt elk jaar vastgelegd door Delta Lloyd Life, in functie van de resultaten.

Bekijk de opbrengsten van de voorbije jaren in de FIF

Onderteken vandaag

Om in te tekenen op een KeyPension Blue spaarverzekering moet u cliënt zijn van Keytrade Bank.

Word nu cliënt en teken in op een KeyPension Blue spaarverzekering.

Open een rekening

Bent u al cliënt? Teken nu in op een KeyPension Blue spaarverzekering.

 • (1)Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

Toepasbaar recht: het Belgische recht.

Looptijd:

 • Minimaal 10 jaar en wordt vastgelegd bij het onderschrijven van het contract.
 • Steeds rekening houden met de fiscale regelgeving betreffende duur, leeftijd bij onderschrijving en eindleeftijd.
 • Maximale looptijd: tot 74 jaar (premiebetaling beperkt tot pensioenleeftijd).
 • Gebeurtenissen die aanleiding geven tot uitkering van de waarde van het contract zijn de opzegging van het contract door de verzekeringnemer, de volledige afkoop, het overlijden van de verzekerde of het bereiken van de einddatum van het contract (einddatum vermeld in de bijzondere voorwaarden).
 • Gedeeltelijke/volledige afkoop/opname: mogelijk op elk ogenblik maar te vermijden vóór het bereiken van de leeftijd van 60 jaar gezien de wet in bepaalde gevallen een fiscale sanctie voorziet onder de vorm van een eenmalige inhouding van 33,31% op het deel van de afgekochte waarde, na vermindering met de verworven winstdeling die in elk geval onbelast blijft – deze inhouding wordt verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.

Gewaarborgde intrestvoet: Gewaarborgde intrestvoet van 0%. De intrestvoet wordt per storting gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het contract. De gewaarborgde intrestvoet wordt toegepast op de nettopremie, verminderd met de taks, de eventuele risicopremie en de kosten.

Beheersvergoedingen die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: Op jaarbasis 0,1% van de reserve, maandelijks ingehouden.

Instapkosten maatschappij en instapcommissies: 1% op de premies.

Uitstapkosten:

 • Eerste 3 jaar: 1% (minimum € 75);
 • vanaf het 4e jaar: € 75

Klacht: Elke eventuele klacht kan worden gericht aan:

 • Delta Lloyd Life, Dienst Quality Team, Fonsnylaan, 38 te 1060 Brussel, klachten@deltalloydlife.be in eerste instantie;
 • of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie.

Heeft u een vraag?

+32 (0)2 / 679 90 00
Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 22 uur
Skype ons